Blogi nro 6 Avioehtosopimus

Avioehtosopimusta ja sen merkitystä on käsitelty jo edellä olevissa jaksoissa. Mikä se siis on ja mihin sillä pyritään? Avioehtosopimuksella sovitaan siitä, että toisella puolisolla tai kummallakaan puolisolla ei ole ositusta suoritettaessa ns. avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Ositus joudutaan suorittamaan yleensä toisen puolison kuoleman, mahdollisen avioeron jälkeen. Myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolet rinnastetaan tässä suhteessa puolisoihin. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia siitä, että kummallakaan sopimuksen osapuolelle ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen eli oikeutta saada toiselta puolisolta osuutta hänen omistamastaan omaisuudesta. Jollei avioehtosopimusta ole, osituksessa kummankin omaisuus lasketaan yhteen ja sen, joka omistaa enemmän omaisuutta, pitää luovuttaa toiselle osapuolelle sen verran omaisuutta, että ”puntit ovat lopulta tasan.”

Avioehtosopimus voidaan lisäksi rajata koskemaan vain tiettyä omaisuutta (esim. perinnöksi saatua omaisuutta) tai jotakin tiettyä omaisuutta (esim. omakotitaloa). Avioehtosopimuksen tekeminen itse on vaikeaa, koska laki määrää, miten se on tehtävä. Se pitää lisäksi tallettaa maistraattiin, jotta se tulee voimaan. Jos myöhemmin todetaan, että avioehtosopimusta ei enää tarvita, avio-oikeus voidaan palauttaa tekemällä uusi sopimus asiasta, joka sekin pitää rekisteröidä.

Advertisement

Blogi nro 5 EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Mitä tämä sanahirviö oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos henkilöjoutuu esim. liikenneonnettomuuden seurauksena sellaiseen tilaan, että ei kykene itse hoitamaan asioitaan, henkilö, joka on nimetty edunvalvojaksi, saa hoitaa edunvalvottavansa pankki- ja muut asiani eli hän on siinä tilanteessa valtuutuksen antajan luottohenkilö. Kenenkään ei tarvitse ottaa sellaista tehtävää vastaan, joten jos suunnittelet sellaisen henkilön nimeämistä, kysy ensin häneltä, suostuuko hän tehtävään. Internetistäkin löytyy malleja sellaisen sopimuksen tekemiseen, mutta myös se on määrämuotoinen asiakirja eli jos se on tehty puutteellisena, se ei toimi käytännössä, koska se pitää aikanaan toimittaa maistraatille ja he eivät hyväksy vapaamuotoista edunvalvonta-valtuutusta. Sen vuoksi neuvon käyttämään myös sellaisen tekemisessä henkilöä, joka osaa sen tehdä. Jos ajattelet, että sen ehtii tehdä myöhemminkin, voi olla, että siinä vaiheessa, kun tarve ilmenee, et enää sellaista ehkä pysty tekemään.